Årets utställningshund

Regler för tävlingen:

Tävlingen syftar till att få fram årets utställningshund varje kalenderår. Då RAHT organiserar två raser delas separata priser ut i de två raserna.

Klasser/De pris som utses är:

Årets AHT/RAT
Årets hane

Årets tik
Årets valp
Årets veteran
Årets uppfödare

Utmärkelse till vinnande hundar i respektive klass delas ut på årsmötet varje år.

Hur tävlingen går till:
De fem bästa utställningsresultaten för deltagande hund räknas (har du exempelvis ställt ut på sju utställningar räknas alltså dina fem bästa resultat). De resultat som anges på SKKs hunddata räknas. Detta är för att tävlingen inte ska premiera mest ställda hund utan bästa utställningshund.
Endast resultat från officiella utställningar (Nationella, Internationella och Nordic) i Sverige räknas.
Resultaten hämtas från SKKs hunddata. Med undantag för deltagande i ”bästa valp” behöver du alltså inte göra något själv för att delta. valpklass alltid är inofficiell anges inte resultaten på hunddata. Därför krävs att deltagarna själva skickar in sitt resultat (utställning, kopia kritik, ägares namn, antal deltagande valpar) till klubbens representant.
Poäng beräknas efter kalenderår, 1 januari till 31 december.

Vem kan delta?
Tävlingen för årets AHT/RAT är öppen för alla American Hairless Terriers och Rat Terriers vars ägare är medlemmar i RAHT och medlemsavgiften varit klubben tillhanda senast på dagen för utställning. Tänk alltså på att betala in medlemsavgiften för 2023! Icke medlemmar anges ej i resultatlistorna, men räknas in i poängberäkningens antal slagna hundar.

Den ägare som inte har hundens ägare registrerat ”synligt” på SKKs hunddata måste skicka in en kopia på köpekontrakt eller dylikt för att styrka ägandeskapet. Detta då alla data hämtas från SKKs hunddata.Poängberäkning: 
Resultaten följer hunden och har alltså ingenting med att göra med vilken handler hunden har så länge ägaren är medlem i RAHT.

(1) + 1 poäng/besegrade i rasen.
(2) + 1 poäng/besegrade av samma kön.
Alla poäng för varje resultat läggs samman.
En hund som blir BIS 1 får alltså 5+10+30+XX (antal besegrade i rasen)+20+20 = minst 85 poäng. En tik som exempelvis blivit placerad som 3:e bästa tik på en utställning med 6 deltag-ande vuxna tikar får då 5+10+3=18 poäng.


Regler för SvTek-utställningar

SvTek håller nationella utställningar för raser i grupp 3. Därför motsvarar en BIS-final på dessa utställningar en Grupp-final på en utställning för alla raser. Dessutom tävlar man i klasser man normalt inte gör på en SKK-utställning.

Regler för kategorin bästa uppfödare: 
För kategorin ”bästa uppfödare” räknas resultaten samman för alla de deltagande juniorer, unghundar och vuxna hundar där uppfödaren anges i SKKs hunddata. På samma sätt som i övriga kategorier räknas de fem bästa resultaten för deltagande hundar, vilka sedan läggs samman i en totalsumma (oavsett antal hundar). Om uppfödaren exempelvis haft 10 deltagande hundar räknas dessas individuella resultat (5 bästa resultat) samman. Uppfödaren måste vara medlem i RAHT.

Regler för Bästa Valp:
Valputställningar är alltid in-officiella, även när de hålls på SKK-utställningar eller nationella SvTeK-utställningar. Endast resultat från dessa utställningar räknas i tävlingen. Då resultaten för dessa inte registreras i hunddata måste medlemmen själv skicka in följande uppgifter från dessa utställningar för deltagande i tävlingen:

  • Valpens fullständig stamtavlenamn och regnr
  • Resultat (exempelvis med bild på kritiklappen)
  • Plats och datum för utställningen

Resultaten skickas till adressen nedan.
Deltagarna ansvarar själva för riktigheten i rapporteringen då dessa inte går att kontrollera. Notera att det på SKKs utställningar endast är valpar mellan 6-9 månader som deltar. På SvTeKs utställningar får ofta även valpar 4-6 månader delta.

Poängberäkning valpklass:

Redovisning av ställning och resultat:
Då kalenderårets sista utställning hållits och rapporterats i SKKs hunddata redovisas vinnarna på rasklubbens hemsida. Uppdatering av pågående ställning kommer att göras via rasklubbens hemsida och Facebookgrupp kontinuerligt under året, ca 3-4 ggr/år. Endast medlemmars resultat visas.

Inskickande av uppgifter och frågor:
För uppgifter om ägande (för de hundar vars ägare inte medgivit att ägandeskapet visas i hunddata) samt resultat på officiella utställningar för valpar skickas dessa 2023 till:
Jörgen Lundqvist – handling.lundqvist@gmail.com