Styrelse

Karin Stiverius Lundqvist

Emma Ryberg, suppleant

Kassör, adjungerad 
Catrine Holmberg
 

Revisorer
Kia Tuunanen & Max Birath
Suppleanter: Jörgen Lundqvist & Johan Forsberg

 

Valberedning
Maria Birath, Catrine Holmberg & Linda Johansson

Webansvarig

Sandra Blomqvist

 

Årets utställningshund
Jörgen Lundqvist   

Årets noseworkhund

 
 

Arbetsgrupper 

Avelskommitté - Ellinor ForsbergÅsa Känngård,Tina Thegelström,.Emmy Engström, Max Birath, Karin Stiverius Lundqvist

Utställningskommitté - Karin Stiverius LundqvistMadeleine Jönér, Jill Sundman, Maria Birath

Monterkommitté - Karin Stiverius Lundqvist , Ellinor Forsberg, Emma Ryberg, Anna Granlund

Aktivitetskommitté - Sandra BlomqvistAnna Granlund, Jennifer Johansson

 Rasklubbens bildande och rasernas erkännande 

Ett första försök att bilda rasklubb gjordes 2009 av Ann-Katrin Johansson tillsammans med Therese Bergström, ägare till en pälsad tik importerad från USA samt Catherine Honn Alvardo som hade två tikar importerade från Tjeckien. Målsättningen var att etablera SKKs regelverk hos AHT-uppfödare samt på sikt arbeta för rasens erkännande. Försöket föll då det inte gick att få ihop en fulltalig styrelse.
Sommaren 2014 tog Anders Daniels och Ann-Katrin Johansson tag i klubbfrågan på nytt. En styrelse bildades och den inofficiella ”Klubben för AHT i Sverige” (KAHTS) hade sitt konstituerande möte i slutet av 2014. Första verksamhetsåret sträckte sig fram till 31 december 2015 med Anders som ordförande, Ann-Katrin som vice ordförande och Tina Thegelström som sekreterare. Målsättningen var densamma som tidigare – SKKs regler och rekommendationer skulle gälla och arbetet skulle gå ut på att få rasen erkänd av  SKK. Vid bildandet antogs 

olika policydokument i sann SKK-anda bl a en avelspolicy.  En annan målsättning var att få till stånd en öppen dialog och ett gott samarbete uppfödare emellan vilket är av största vikt i en liten ras med snäv avelsbas.
SKK beslöt att erkänna AHT och rat terrier sommaren 2016 att gälla fr o m 1 januari 2017. Väl förberedda kunde KAHTS samma sommar skicka förslag till RAS-dokument för godkännande till SKKs avelskommitté. RAS-dokumenten som byggde på den befintliga avelspolicyn godkändes utan ändringar!
I slutet av 2016 ansökte KAHTS om att bli officiell rasklubb vilket beviljades i början av 2017. I samband med årsmötet i mars 2017 avvecklades den inofficiella klubben KAHTS och Rasklubben för rat- och american hairless terrier, officiell rasklubb inom SKK, bildades (RAHT). Anders Daniels avgick och Ann-Katrin Johansson tillträdde som RAHTs första ordförande. Därefter har andra tagit vid.