Rat terrier

 

Rasens egenskaper

Utseende

Rasen är liten till medelstor och har kort päls. Den ska vara en robust och kompakt hund som ska ge intryck av elegans och spänst samt utstråla fart, styrka och balans. Rasen ska vara välbalanserad med harmoniska linjer och hårda muskler under stram hud. Den får inte vara lätt eller ha fin benstomme, inte heller vara dvärghundsaktig och den får aldrig vara klumpig eller grov. Rat terrier ska vara något längre än den är hög. Den delas in i två storleksvarianter. Miniatyr 25,5–33 cm och standard 33–46 cm.  De kan bli mycket gamla, 16-18 år är inte helt ovanligt.

Rat terriern är två- eller trefärgad och förekommer i olika färger varav en alltid ska vara vitt. Tillåtna färger med eller utan tanteckning inkluderar övervägande svart eller leverbrunt, rött, aprikost, blått, fawn (isabella), citronfärgat eller vitt. Intensiva, mörka färgnyanser med tydligt markerade och klart avgränsade fläckar föredras. Mängden vitt på kroppen bör vara mellan 10 % och 90 %.  Som andra korthåriga raser fäller de päls säsongsvis.  I USA kuperas ofta svansen men medfödd bobtail förekommer vilket medför att svanslängden kan variera.

Temperament

Rat terriern är envis, intensivt uppmärksam, nyfiken, känslig, tillgiven, intelligent, full av energi men samtidigt lyhörd, lättlärd och lydig. Den behöver en mjuk, vänlig men fast och konsekvent uppfostran och kräver en ägare som aktiverar den i någon form av hundsport - och varför inte viltspår eller annan jaktaktivitet. Rat terriern måste ha regelbundna möjligheter att få utlopp för sin energi både mental och fysisk. .  Rat terriers är smarta, atletiska, nyfikna och äventyrliga, vilket gör dem till perfekta kandidater för att ta sig över eller under ditt staket i jakten på nya äventyr. Du kanske behöver högre staket än vad du tänkt dig för denna storlek på hund. Rat terrierns funktion har varit som gårds- och jakthund.  Deras uppgift har varit att vakta gården, hålla efter råttor och andra skadedjur samt delta i varierande jakt. Vaktinstinkten kan ta sig uttryck i att dom kan ge varningsskall vid plötsliga och obekanta ljud  eller hundar, men de skäller aldrig ihållande. Se till att valpen får träffa många olika människor, barn och hundar samt uppleva olika miljöer redan i åldern 2- 4 månader - men se till att det blir positiva möten och upplevelser. De har som regel stark jaktlust. Man kan säga att rat terriern i första hand är en hund som behöver arbeta på något sätt men omsorgsfullt socialiserad i ung ålder kan den också bli en mångsidig och tillgiven sällskapshund då den är social och vill vara nära sin familj.  
Även om rat terriern tenderar att vara mer social med andra hundar och katter än andra terriers så har vissa individer fortfarande ganska hög integritet.  Med sin lyhördhet och känslighet i kombination med ett utpräglat terriertemperament och vanligen höga tankar om sin egen betydelse kräver rat terriers en hundvan ägare, i synnerhet om det finns barn i familjen. 
De kan vara reserverade mot främlingar.  Rasen trivs bäst när den får tid, uppmärksamhet och kärlek av sin familj, som den älskar högt. Lyhördheten hos rat terriers gör dem lätta att leva med men tidig socialisering är av stor betydelse. Korrekt socialisering innebär att den unga hunden måste exponeras för olika människor, inte minst barn i olika åldrar, och miljöer under sina första månader och vidare under uppväxten.
 

Historik

Den första kända dokumentationen om en råttfångande hund handlar om "Hatch" vars kvarlevor återfanns på "Mary Rose", Henrik den VIIIs flaggskepp som förliste 1545 och bärgades 1982. Hatch tros ha befunnit sig på skeppet i syfte att kontrollera råttpopulationen.
De första migranterna från England som förde med sig de tidiga förfäderna använde dessa för "rat pit gambling" vilket gett rasen dess namn. "Rat Pit Gambling" var dock en bisyssla - uppfödningen inriktades i huvudsak mot fart, snabbhet och en känslig nos då den huvudsakliga användningen var jakt på småvilt som ekorrar och harar.

 

Genom historien har många olika raser blandats in i syfte att förbättra jaktegenskaper. Beroende på lokala jaktförhållanden kan man ha haft olika preferenser och använt olika raser i sitt avelsarbete. Många av de hundar som legat till grund för rat terriern som ras var utan tvekan små jakthundar av blandras kända som "feists". De uppskattades som lojala jaktkamrater och skadedjursbekäm-pare på amerikanska gårdar och som resultat av detta var de också en av de mest populära hundtyperna till och med 1940-talet. Från 1950-talet minskade rasen kraftigt eftersom man då började använda kemiska bekämpningsmedel. Resultatet blev att hundtypen nästan utrotades. 

Ett fåtal uppfödare tog sig an uppgiften att renodla den ras som kom att kallas rat terrier och först in på 70-talet fanns rasen befäst. Ytterligare två varianter har utvecklats via ”feists” - decker hunting terrier (deckers) samt teddy roosevelt terrier. Deckers skapades av en man vid namn Milton Decker via ett urval av särskilt stora och jaktdugliga feists. Typen och egenskaperna kompletterades efter någon generation med en basenji som har gett ett tydligt avtryck i denna variants exteriör och uttryck. Teddy roosevelt som numera också registreras i AKC är en kortbent terrier men i övrigt med samma egenskaper som rat terrier.
AHT, deckers och rat terrier har nära anknytning till varandra via sin gemensamma bakgrund. Utvecklingen av rat terrier tog fart på 60-70 talet medan AHT och deckers har sitt ursprung tydligt daterat från tidigt 70-tal. Deckers utvecklades snabbt till en helt egen typ bestående av större och ofta grövre hundar, vanligen lite längre i kroppen jmf rat terrier och med ett stort jaktintresse samt en duglighet utöver det vanliga. De registreras i ett eget nationellt register. Storleken och jaktegenskaperna är det om utmärker deckers. Den nationella standard som de flesta deckersuppfödare har att förhålla sig till tillåter en storlek på drygt 50 cm. 
Deckers har använts i aveln av såväl rat terrier som AHT och förekommer bakom snart sagt alla rat terriers och även bakom många AHT.
AKCs rasstandard för rat terrier bygger i huvudsak på en typ som mest motsvarar en av de mest ursprungliga dvs de som byggdes upp under 50-60 talen.
Rat terriers med mycket deckers i sin bakgrund representerar ofta en kraftigare typ med mer utvecklad muskelmassa. Decker hunting terrier är inte erkänd som egen ras i UKC/AKC men registreras där som rat terrier. Lobbyverksamhet pågår för att få den erkänd som egen ras.
Rat terriern erkändes av United Kennelclub (UKC) den 1 januari 1999 och nådde fullt erkännande i American Kennel Club (AKC) den 1 juni 2013.

Rat Terrier i Sverige

Rasen erkändes av Svenska Kennelklubben 1 januari 2017. Det är tillåtet att para rat terrier med american hairless terrier (AHT) för att bredda avelsbasen för AHT. Tidigare har ett par rat terrier importerats till Sverige just i syfte att bredda den genetiska basen för AHT men 2018 importerade Ellinor Forsberg kennel Elly Plumps en dräktig tik, Aacres Divine Sectrets Yaya, vilket alltså blev den första kullen i Sverige. Två valpar såldes till Sara Andersson, kennel Disabelles, som också har för avsikt att satsa på rat terrier. Elly Plump's har sedan dess haft ytterligare en kull och Sara Andersson har importerat ytterligare en hund.  Emmy Engström, kennel Nordic Pearl's har börjat med att i början av 2021 importera en tikvalp från USA.  

Aacres Divine Secrets Yaya med sina valpar