Information till dig som söker hund

För ett tryggare köp rekommenderas valpköpare att vända sig till uppfödare som är medlemmar i SKK därför att:

  • De har skyldighet att följa de regler, avtalsvillkor och generella avelsrekommendationer som normalt gäller för rasavel inom Svenska Kennelklubben (SKK). SKK faställer dessutom avelsrekommendationer (bl a hälsotester) som gäller för rasen. SKK utför dock inga kontroller utan det är DU som köpare som måste försäkra dig om att rekommendationerna följts.
  • De är skyldiga att använda SKKs avtalsformulär vid överlåtelser vilket garanterar att Konsumentköplagen följs.
  • Du som köpare kan vända dig till SKKs juridiska avdelning vid en eventuell tvist med uppfödaren.  
SKKs avelsrekommendationer (RAS) samt SKKs grundregler hittar du under Avel & Hälsa i menyn.