Om vår personuppgiftsbehandling

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur vi på RAHT behandlar dina personuppgifter. För mer information om GDPR se; Datainspektionens webbplats.

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter i RAHT
Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad, förtroendevald med mera i RAHT och vid deltagande på RAHTs aktiviteter (föreläsningar, utbildningar, tävlingar med mera) godkänner du att RAHT sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att RAHT ska kunna verka i enlighet med klubbens syfte och mål, vilka framgår av klubbens stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, vid valphänvisning, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av RAHTs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver RAHT informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om RAHTs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar
För att vårt arbete ska fungera så måste personuppgifter ibland utbytas mellan RAHT och SKK. För att detta ska ske på rätt sätt har vi tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med SKK. Avtalet innebär att Biträdet behandlar Klubbens personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i dataskyddsförordningen.

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
RAHT lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att RAHT lagrar och behandlar dessa. I samband med RAHTs aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via ett anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till RAHT såsom utskick och valphänvisning. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang.
Uppgifterna används även av RAHT och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK. Kontakta SKKs medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter
RAHT lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som uppfödare till vår uppfödarlista. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi
De uppgifter som lagras är uppgifter från uppfödare som vill finnas med på RAHTs uppfödarlista eller ha valphänvisning, samt de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen
Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig person.

Hur länge lagrar vi personuppgifter
RAHT lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i RAHTs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom uppfödarinformation. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast ett år efter att medlemskapet upphörde.

Personuppgifter i RAHTs styrelses protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Detsamma gäller Årets utställningshund, Förtjänsttecken, osv. Dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet
Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagenundantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Detta gäller till exempel bilder som för publiceras utan samtycke. Dock tar vi bort bild om berörd person på bilden begär det, förutsatt att bilden inte har ett historsikt värde för rasklubben.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter
Då är du välkommen att kontakta RAHTs webredaktör. Till webredaktören kan du också begära rättelse eller, att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa RAHTs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida RAHTs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina personuppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen till: webmaster@raht.se