Prcd-PRA

PRA (Progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som drabbar näthinnan och har liknande symtom. Prcd-PRA är en av de många olika former av PRA sjukdomar som finns. Prcd står för ”progressive rod-cone degeneration”, vilket på svenska betyder progressiv tillbakabildning av ögats tappar och stavar. Det har konstaterats fall av prcd-PRA utomlands hos både rat terrier (RT) och american hairless terrier (AHT), och därför anges testresultat för dessa på föräldrar till valpkullar på Annonstorget på RAHT hemsida.

Vad innebär sjukdomen?
De flesta hundar med prcd-PRA blir så småningom helt blinda. Valpar med denna sjukdom föds med normal syn, och debutåldern kan variera, men brukar ligga runt 3 års ålder. Det börjar med att hunden blir nattblind på grund av att stavarna som gör att ögat kan se i svagt ljus drabbas först. Därefter tillbakabildas även tapparna vilket gör att hunden inte längre kan se i dagsljus och blir helt blind. Även om sjukdomen anses vara smärtfri för hunden så påverkar den verkligen hundens livskvalité. Därför har vi givetvis som mål att inga svenskfödda RT eller AHT ska drabbas av prcd-PRA. För att uppnå det målet rekommenderas därför att alla avelsdjur gör ett DNA test för att se att de är fria från denna sjukdom eftersom den är ärftlig.

Vad uppfödare behöver känna till om prcd-PRA?
Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlaget för sjukdomen från båda sina föräldrar. En hund som bara fått anlaget från bara ena föräldern utvecklar inte sjukdomen själv, men som bärare av prcd-PRA kan hundens valpar ärva anlaget. Nedärvningen ser ut så här:


Följande står att läsa i RAS (rasspecifika avelsstrategier) för både AHT och RT:
”Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning”.

Även om AHT och RT inte hör till de raser med SKK central registrering av prcd-PRA, så DNA tester uppfödare sina avelsdjur för att förhindra spridning av sjukdomen. Detta görs med ett enkelt svabbtest som man kan passa på att skicka in ihop med testet för PLL. Du kan alltid kontakta RAHT Avelskommitté för hjälp med vilket laboratorium testet ska sändas in till.

Observera att testet för prcd-PRA inte berättar om hunden bär på anlag för andra typer av PRA. Därför är det fortfarande bra att även ögonlysa för att kunna upptäcka andra ögonsjukdomar. Här är rekommendationerna angående ögonlysning i RAS:
”Då vissa sjukdomar som t ex PRA ofta debuterar sent och utvecklas över tid bör även hundar som uppnått fem års ålder ögonlyses på nytt inom ett år före varje parning. För hundar som uppnått åtta års ålder och har använts i avel rekommenderas ytterligare en ögonlysning”.

Hitintills har de svenska hundarna som testats varit fria från anlaget (det förs dock ingen data över rasens tester av prcd-PRA på Avels-data att dubbel kontrollera mot). Behovet av testet kommer att utvärderas i samband med att RAS revideras, vilket sker var femte år.

Information från RAHT Avelskommitté