Hälsoenkät - american hairless terrier 2019

En sammanfattning från genomgången på uppfödarmötet 2019, sammanställd av Ellinor Forsberg.

Vi vill börja med att tacka alla som fyllt i enkäten och hjälpt oss få en bild av hur vår hundras mår. Hela 136 svar har inkommit och vid tidpunkten enkäten avslutades fanns 195 hundar registrerade i SKK, det är hela 70%. Även fast vi kan misstänka att det är en del oregistrerade hundar som varit med i enkäten tycker vi att det är en mycket stor andel och vi är väldigt nöjda med svarsfrekvensen.

Rasen är ny i Sverige och därför är åldersfördelningen skev med få hundar födda före 2014.

Vi har gått igenom alla svar och analyserat vad vi kan få fram tillsammans med Mia Svärd från svenska terrierklubben som är sammankallande i kommittén för numerärt små terrierraser.

Det vi kom fram till är:

Hudproblem har vi med ca 20% vilket är normalt för medelhunden. Vi bör vara observanta så att hudproblemen i rasen inte ökar i frekvens.
Det är 11 hundar som har allergi (vissa hundar har flera diagnoser) 7 Atopi (luftburen allergi)
4 Födoämnesallergi
1 Obalans i huden som inte återkommit
1 Kontaktallergi 20% har/har någon gång haft problem med magen vilket är en ganska hög siffra. Men vi ska ha i åtanke att denna fråga även inkluderar enstaka fall. 13 av fallen är diagnostiserade av veterinär (vissa hundar har inte angett diagnos). Några magproblem är även kopplade till hundar med allergier.

1 Tillfällig magkatarr (1 hund med födoämnesallergi)
1 Stressmage
2 Diarré
3 Magkatarr (1 hund med födoämnesallergi)
1 Inflammation i tarmen
1 Magsjuk
1 Känslig mage & tarm
1 Tarmarna slutade fungera tillfälligt
1 Förstoppning

Vi har även 3 hundar med så kallade ”sporthjärtan” där veterinärerna säger att det är ofarligt men att man inte ska para två individer med diagnosen. Vi forskar vidare om det och vill veta vad som händer OM två individer med diagnosen paras. Samt om det ska testas och föras in i RAS.Hela 99.26% är nöjda med sitt val av hundras.Framträdande beteenden är: Glad, livsnjutare, arbetsvillig/energisk.

Ny enkät kommer 2021 med tanke på att reviderad RAS kommer 2022.

Har du frågor kring övriga delar av enkäten så kan du kontakta Ellinor Forsberg på Avelskommittén.