Ur SKKs grundregler för alla medlemmar:

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar. 

Avel 

SKK fastställer rasspecifika avelsstrategier , förkortat RAS eller RAS-dokument. De kan ses som en handlingsplan för aveln inom den aktuella rasen. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och innehåller rekommendationer för god hälsa, funktion, exteriör och mentalitet. Den beskriver också vilka målsättningar som finns och hur målen ska nås. RAS rekommendationer hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål. 

Uppfödare ska vara väl insatta i hela RAS-dokumentets innehåll och rekommendationer.

Några viktiga ändringar som föreslagits för både rat terrier och AHT - i korthet :
  • Avel med hanhundar accepteras från 18 månaders ålder. OBS! gäller endast hanhundar. 
  • Ny rekommendation för ögonlysning.  Ögonlysning ska inte vara äldre än två år innan parning.
  • Ny rekommendation för DNA-testning. DNA-testning bör följa SKKs regler vilket innebär att hund inte kan räknas som hereditärt fria i mer än tre generationer (i enlighet med SKKs nya regler). 

    För AHT gäller även skärpta rekommendationer
    vad gäller hundar med sjukdomar orsakade av dysfunktionellt immunförsvar eller som har nära släktskap till sådana hundar. Det gäller t ex allergier, atopisk dermatit, autoimmuna sjukdomar.