Vill du annonsera?

  • Du som uppfödare och/eller medlem i rasklubben är varmt välkommen att kostnadsfritt annonsera din aktuella, kommande eller planerade valpkullar samt unghundar och omplaceringshundar på vårt annonstorg.
  • För att få annonsera valpar/valpkullar ska SKK's grundregler följas.
  • Du kan annonsera maximalt två kullar utan kennelnamn (SKK-registrerad kennel).
Följande uppgifter är obligatoriska: Föräldrarnas registreringsnummer och registrerade namn samt resultat av tester och hälsokontroller enligt angivna krav för annonsering. Ditt kennelnamn och kontaktuppgifter. Därutöver kan du lämna information om titlar (endast sådana som SKK registrerar) eller annan meritering, genomfört BPH etc. Skicka sedan detta till webmaster (webmaster@raht.se) tillsammans med bilder på föräldrarna alternativt den hund som är till salu. 

Genom att skicka in dina uppgifter och skriva att du önskar få valphänvisning samtycker du till att dina insända personuppgifter publiceras.

KOM IHÅG att meddela webmaster - när tiken parats, när valparna är födda och om det finns valpar kvar till salu vid fyllda 8 veckor!! Annonser raderas om de inte uppdaterats inom två veckor efter att angiven tid för parning eller valparnas födelse meddelats. Detsamma gäller om kullen uppnått 8 veckors ålder.