Vill du annonsera?

  • Du som uppfödare och/eller medlem i rasklubben är välkommen att kostnadsfritt annonsera din aktuella, kommande eller planerade valpkullar samt unghundar och omplaceringshundar på vårt annonstorg.
  • För att få annonsera valpar/valpkullar ska SKK's grundregler följas.
  • Du kan annonsera maximalt två kullar utan kennelnamn (SKK-registrerad kennel).
Följande uppgifter är obligatoriska: Föräldrarnas registreringsnummer och registrerade namn, ditt kennelnamn, ort samt kontaktuppgifter.  Därutöver kan du lämna information om hälsotester/undersökningar som gjorts, titlar (endast sådana som registrerats i SKK Hunddata) eller annan meritering.
OBS! En hund kan ha fler titlar som är godkända av SKK än de som finns registrerade i hunddata. Om man så vill kan dessa titlar omnämnas i textdelen till höger. Endast titlar som godkänts av SKK ska finnas med i annonsen. Titlar som INTE godkänns är t ex juniorvinnare, juniorchampion, diverse klubbtitlar. 
Skicka annonsunderlaget till webansvarig tillsammans med bilder på föräldrarna alternativt den hund som är till salu. 

Genom att skicka in dina uppgifter och skriva att du önskar få valphänvisning samtycker du till att dina insända personuppgifter publiceras.

KOM IHÅG att meddela webmaster - när tiken parats, när valparna är födda och om det finns valpar kvar till salu vid fyllda 8 veckor!! Annonser raderas om de inte uppdaterats inom två veckor efter att angiven tid för parning eller valparnas födelse meddelats. Detsamma gäller om kullen uppnått 8 veckors ålder.

Om avtal  /  Om köp och avtal