Årsmöteshandlingar 2023

Här finner ni de årshandlingar som kommer vara relevanta till årets årsmöte.

Dagordning Årsmöte RAHT 2023.pdf
Verksamhetsplan RAHT 2023.pdf
Revisionsberattelse_RAHT_2023_signerad_av_2.pdf
Stadgar RAHT.pdf
Motion RAHT 2023.pdf
Verksamhetsberättelse RAHT 2022.pdf
Valberedningens-förslag RAHT 2023.pdf
Bokföring 2022.pdf
Budget RAHT 2023.pdf
Motionsutlåtande RAHT 2023.pdf