Årsmöteshandlingar 2022

RAHT årsmötesinstruktioner.pdf
Dagordning Årsmöte 2022.pdf
Verksamhetsberättelse RAHT 2021.pdf
Balans och resultat 2021.pdf
Revisionsberättelse RAHT 2022.pdf
Budget 2022.pdf
Verksamhetsplan 2022.pdf
Valberedningens förslag till styrelse.pdf