Regler för årets agilityhund RAHT

AHT/RAT tävlar tillsammans, detta kan tänkas ändras längre fram om antalet ekipage blir stort. Ovanstående gäller även samtliga storleksklasser. Klass 1, 2 och 3 tävlar var för sig, dvs. tävlar ni i klass 1 kommer ni enbart att ställas mot andra ekipage i klass 1 i totalställningen. Om ni däremot byter till klass 2 under året kan ni delta i 2 tävlingar men endast resultat från respektive klass räknas med i vardera tävling.


Tänk på att du som ägare måste vara medlem i rasklubben vid tillfället för intjänade poäng. Resultaten från tävlingar tas från hunddata men du måste meddela att du vill delta i tävlingen "årets agilityhund". Detta gör du genom att skicka mail till

sannamariaohman@gmail.com

med hundens namn, registreringsnummer samt dina uppgifter som ägare.


Poängen sätts enligt nedan:

●       Endast poäng intjänade under gällande kalenderår kan räknas med.

●       Poängen beräknas på resultaten från officiella tävlingar genomförda i Sverige.

●       De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel

●       Max fem hopp- respektive fem agilitylopp räknas

●       Kommer flera hundar i mål på samma tid läggs deras placeringspoäng ihop och divideras med antalet hundar som har samma tid. Exempel: Två hundar går i mål på delad 15:e plats. De lägger då beslag på poängen för 15:e och 16:e plats. Detta ger 30 + 25 = 55 poäng att dela på, dvs 28 poäng vardera (avrundas uppåt till närmaste hel poäng).


Placeringspoäng:

Placering 1: 200            Placering 11: 50

Placering 2: 180            Placering 12: 45

Placering 3: 160            Placering 13: 40

Placering 4: 140            Placering 14: 35

Placering 5: 120            Placering 15: 30

Placering 6: 100            Placering 16: 25

Placering 7: 90              Placering 17: 20

Placering 8: 80              Placering 18: 15

Placering 9: 70              Placering 19: 10

Placering 10: 60            Placering 20: 5


Tilläggspoäng:

1 poäng för varje deltagare i klassen och 100 poäng för ett nollat lopp (på både hinder och tid).