Regler för årets agilityhund RAHT

AHT/RAT tävlar tillsammans, detta kan tänkas ändras längre fram om antalet ekipage blir stort. Ovanstående gäller även samtliga storleksklasser. Klass 1, 2 och 3 tävlar var för sig, dvs. tävlar ni i klass 1 kommer ni enbart att ställas mot andra ekipage i klass 1 i totalställningen. Om ni däremot byter till klass 2 under året kan ni delta i 2 tävlingar men endast resultat från respektive klass räknas med i vardera tävling.


Tänk på att du som ägare måste vara medlem i rasklubben vid tillfället för intjänade poäng. Resultaten från tävlingar tas från hunddata men du måste meddela att du vill delta i tävlingen "årets agilityhund". Detta gör du genom att skicka mail till

sannamariaohman@gmail.com

med hundens namn, registreringsnummer samt dina uppgifter som ägare.


Poängen sätts enligt nedan:

●       Endast poäng intjänade under gällande kalenderår kan räknas med.

●       Poängen beräknas på resultaten från officiella tävlingar genomförda i Sverige.

●       De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel

●       Max fem hopp- respektive fem agilitylopp räknas

●       Kommer flera hundar i mål på samma tid läggs deras placeringspoäng ihop och divideras med antalet hundar som har samma tid. Exempel: Två hundar går i mål på delad 15:e plats. De lägger då beslag på poängen för 15:e och 16:e plats. Detta ger 30 + 25 = 55 poäng att dela på, dvs 28 poäng vardera (avrundas uppåt till närmaste hel poäng).


Placeringspoäng:

Placering 1: 200            Placering 11: 50

Placering 2: 180            Placering 12: 45

Placering 3: 160            Placering 13: 40

Placering 4: 140            Placering 14: 35

Placering 5: 120            Placering 15: 30

Placering 6: 100            Placering 16: 25

Placering 7: 90              Placering 17: 20

Placering 8: 80              Placering 18: 15

Placering 9: 70              Placering 19: 10

Placering 10: 60            Placering 20: 5


Tilläggspoäng:
1p poäng för varje deltagare i klassen och 100 poäng för ett nollat lopp (på både hinder och tid)

Placering Poäng
         11      50
      12   45
   13   40
   14   35
   15   30
   16   25
   17   20
   18   15
   19   10
   20   5

Placering Poäng
1   200
2   180
3   160
4   140
5   120
6   100
7     90
8     80
9     70
10     60