Rasspecifika avelsstrategier - American hairless terrier

Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras som fastställts av SKK. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer avelsrekommendationer för god hälsa, funktion, exteriör och mentalitet. Den beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. RAS rekommendationer om ett hållbart avelsarbete hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål.

Alla American hairless terrier uppfödare ska givetvis vara väl insatt i hela RAS dokumentets innehåll och rekommendationer, men nedan följer några utdrag ur avelsstrategierna som är viktiga att känna till:
 • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas.
 • Upprepning av avelskombinationer ska undvikas.
 • Rekommenderad lägsta ålder för användning i avel är 24 månader för såväl tikar som hanar. Det är också först vid den åldern som Rat Terrier kan anses uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende.
 • Ögonlysning utförd av veterinär med specialistkompetens bör göras innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders ålder.
 • Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning.
 • Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12 månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning dvs 0/0.  Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas dock endast i kombination med hund utan anmärkning (0/0).
   
 • Hund med allergi eller hudförändringar som är bestående med besvärande klåda, juvenil generell demodikos eller annat ärftligt hudproblem får ej användas i avel.
 • I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas.
 • I avel bör endast hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition användas. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Hund med allvarliga eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel.